Bouwregelgeving

Vragen of advies nodig?

Bouwregelgeving

Bouwregelgeving is constant in beweging. Het Bouwbesluit, de Omgevingswet, Private kwaliteitsborging, BENG, Energielabels en nog veel meer regelgeving is of wordt gewijzigd. Het gaat veel verschillende partijen aan. De aannemer, Gemeente, Makelaar, Architect, Woningcorporatie en de particulier, allemaal hebben zij met deze veelal complexe materie van doen. Soms éénmalig, maar vaak veelvuldig. Dat is het werkgebied waarin ERIK bouwplancoördinatie zich begeeft. ERIK toets, adviseert, rekent uit en coördineert voor veel tevreden klanten.

Berekeningen
Wij stellen de volledige bouwbesluitrapportage op met daarin de basisberekeningen die nodig zijn voor de aanvraag om omgevingsvergunning. Het gaat hierbij onder andere om oppervlakte, ventilatie, spui, energiezuinigheid en milieuprestatie.

Advisering
ERIK bouwplancoördinatie beantwoord vragen en geeft advies over veel bouwregelgeving gerelateerde onderwerpen.

Advies ontvangen of benieuwd
naar de mogelijkheden?

ERIK bouwplancoördinatie

ERIK bouwplancoördinatie is een klein adviesbureau en is al vanaf 2008 actief. Wij zetten ons in om bouwregelgeving voor aannemers, architecten, tekenbureau’s en de particulier inzichtelijk te maken met duidelijke adviezen en rapportages.

Wij richten ons enerzijds op de overheid en daarnaast op de advisering over alle Wabo gerelateerde wetgeving; specifiek die van het Bouwbesluit.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 – 36 30 13 60
E-mail: info@erikplan.nl
Bezoekadres:
Hellendoornseweg 23
8106 AH Mariënheem
Postadres:
Ten Haveweg 14A
8106 PH Marienheem
KvK: 05086088
BTW: NL001661763B54